Gjerstad Fangeleir, Gjerstad

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 30. Formål: Skogsarbeid. Operativ: 1943. Posisjon er usikker. Se i Kartet