Gleodden batteri, Kristiansand

Fra KrigsKart.no

Tyskerne la ned Gleodden batteri i juli 1940 og flyttet til Ålesund. Men Gleodden fortsatte å være militært område fram til 1999. I 2008 bygde kommunen ny tretrapp fra batteriet ned til det lavereliggende friområdet ytterst på odden. Se i Kartet