Gloppedalsura, Gjesdal

Fra KrigsKart.no

Det siste slaget i krigshandlingene ble kjempet 22. april i Gloppedalsura. De norske styrkene var i mindretall, men gjemte seg i steinuren og hadde fordel av at de enorme steinblokkene fungerte som en festning. Sentralt i det norske forsvaret var to mitraljøser. I dag er det satt opp varder der hvor disse var plassert. Tyskerne, som kom fra Veen, angrep med to kompanier. Skuddvekslingene startet kl. 9 om morgenen, og kl. 15 var tyskerne 500 meter fra ura. Tyske fly bombet også de norske stillingene. Etter et kraftig tysk angrep kl 19. stod tyskerne bare 25 meter vekke. Mens de norske styrkene fortsatt holdt stand, fikk de ordre fra den militære ledelsen, ved major Brandt, om å overgi seg. Majoren ble skutt i et bakholdsangrep i Dirdal, men rakk å gi denne siste ordren før han døde. De norske styrkene ble ført ned til Byrkjedal og avvæpnet. 32 tyske soldater falt i kampene og 120 ble såret. De norske styrkene mistet 1 soldat og fire ble skadet. Slaget i Gloppedalsura i april 1940 står som et av symbolene på den norske motstandskraften og er i dag markert med en minneplate. Innskrift på minneplaten i Gloppedalsura: "Slaget i Gloppedalsura 22. april 1940. 250 norske soldater klarte her å hindra 2 tyske bataljoner (800 soldater) si framrykking mot Dirdal. 44 tyskarar og ein nordmann fall i trefningane. Nordmannen var Georg Pettersen frå Oslo". (tekst: Gjesdal kommune) Se i Kartet