Gol Fangeleir, Gol

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 93. Formål: ukjent. Operativ: 1945. Posisjon er usikker. Se i Kartet