Gordijok Fangeleir, Kvalsund

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 150. Formål: Snøtunnel skjerm. Operativ: 1943. Posisjon er usikker. Se i Kartet