Gossen Fangeleir, Aukra

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 1500. Formål: Arbeid med flyplass, losse-lastearbeider, befestninger. Operativ: 1942-1945. På øya Gossen i Aukra kommune fantes det flere fangeleire, Nyhamna, Tangen, Riksfjord, småge og otterhalsen. Det skal angivelig ha vært 1056 fanger ved pinse i 1943. I 1945 var det 316 fanger igjenn. Av disse var det 600 sivile arbeidere fra 12 nasjoner, og man kan legge til ca 1500 tvangsutskrevne nordmenn som arbeidstokk samt 2000 tyske soldater.Til sammeligning var det 800 fastboende på øya. Disse ble tvangsflyttet fra hjemmene sine. I desember 1941 kom de første fangene til øya. Fangene skulle etterhvert lære seg å omtale øya som "djeveløya". Mannskapsbrakka ved den nedlagte hvalfangststasjonen ble benyttet i første omgang til fangene, kort tid senere ble leieren på Riksfjord ferdigstilt og mange fanger flyttet hit. Brakkene var små og spinkle og uten isolasjon. Den stod ferdig tidlig i 1942 og er regnet som ganske stor i nasjonal målestokk. På Gossen var det spesielt utbygging av flyplass fangene ble brukt til, men også bygging av artilleristillinger og luftvernstillinger. Se i Kartet