Gråkallen vaktstasjon, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Trondhjems Turistforening oppførte sin første hytte her i 1889. I 1942 bestemte tyskerne seg for å rive den og anla lytte-og vaktstasjon på området. Gråkallen ble benyttet av Forsvarets Tele og Datatjeneste etter krigen. Se i Kartet