Grunnmur Hatvik

Fra KrigsKart.no

Brakkefundamenter trolig etter kjøkken, tilhørende ubåtbasen. En lang flytebrygge ble plassert på nordsiden av Hattvika, på Hatvikneset ble det bygd luftvernstillinger, og på flatene ved Berge gård og nåværende Hatvikveien ble det bygd et antall brakker for skolens instruktører og elever. Se i Kartet