Høyfjellet, Kristiansand

Fra KrigsKart.no

Tyskerne hadde et militært anlegg her under andre verdenskrig 1940-1945 og hadde varslingsradaren Wassermann (M2) som stod i samband med Okslevollen. Høyfjellet var kommandobunkeren og hjernen i Batterie Vara på Møvik. Se i Kartet