HKB 1./478 Buholmen

Fra KrigsKart.no

Anlagt 1940 for å sperre Neidenfjorden og vestre innløp av Korsfjorden samt hindre fiendtliglandsetting mot Høybuktmoen. Oppsatt med 4 stk 7,5 cm feltkanoner, 5 cm-4,7cm-3,7cm og 2 cm panservernkanoner. Kjøfjorden ble minelagt i januar 1942. Det ble lagt ut 26 personell miner og 236 stridsvognminer. Anlegget ble sprengt høsten 1944. Se i Kartet