HKB 1./974 Laukvik

Fra KrigsKart.no

Batteriet var ellers befestet med en 7,5cm feltkanon, 5cm Kwk, panservern-kanoner, bombekastere, MG, lett luftvern og lyskastere. Kommandoplassen er bygget som en Regelbau 636 tilknyttet fjellanlegg. Det finnes minst 5 fjellanlegg på området. 3 av kanonene er tilknyttet fjellanlegg for levering av ammunisjon via egne ammunisjons heiser. Se i Kartet