HKB 1./983 Salangen

Fra KrigsKart.no

Bevæpning: 4x15,5cm K 425 (f) Informasjon mangler. Georef usikker. Se i Kartet