HKB 11./981 Eidmin

Fra KrigsKart.no

Oppsatt med 4 stk 10,5cm K331(f) kanoner med en rekkevidde på 12 km. Batteriet ble satt opp ved Yndestad i Desember 1942. I juli 1943 ble det satt opp ved Follevåg, for så i November 1943 å bli flyttet til Eidmin nord for Askvoll. Batteriet ble forsterket med to 8,8cm Flak(r) i April 1943. Se i Kartet