HKB 14./983 Bremnes

Fra KrigsKart.no

Fortet ble bygget av krigsfanger og ble anlagt fra høsten 1940 til det ble rapportert stridsklart Oktober 1940. Bremnes fort lå under «Artilleriegruppe 510 Bodø» som i løpet av krigen besto av ni kystfort. Dette var både hær og marinebatterier. Bremnes var et marinebatteri og hadde tysk benevnelse «MAB 5./510 Brömsneset». Se i Kartet