HKB 16./971 Lavangen

Fra KrigsKart.no

Bevæpning: 4x7,5cm Geb.K L/17 (n). Informasjon mangler. Georef usikker. Se i Kartet