HKB 16./971 Revsneset

Fra KrigsKart.no

Batteriet ble flyttet fra Kokelv til Revsneset høsten 1942, med oppgave å sperre innseilingen til Revsbotn. Også her ble nærforsvaret godt utbygget, og det ble utlagt ca 1600 personellminer. Høsten 1943 ble de norske 7,5cm kanonene skiftet ut med 6stk franske 15,5 cm kanoner. Anlegget ble sprengt ved juletider 1944. Samlet styrke var på 80 mann. Se i Kartet