HKB 17./971 Dale

Fra KrigsKart.no

Oppsatt med 4 stk 15,5cm sFH 414(f) kanoner med en rekkevidde på 11 km. Dette var det tidligere batteri Kvalsund i Finnmark, og det kom til Dale i begynnelsen av April 1945. Det var ikke ferdig bygget da krigen sluttet. Batteriet stod ca 6km inne i landet og skulle dekke landfronten ved Fredrikstad. Oppdraget for disse batteriene var å sperre innseilingen til Fredrikstad og Halden. Ved Knatterød jernbanestasjon stod jernbaneartilleribatteri 689 med sine 2 stk 28cm schwere Bruno kanoner og dannet ryggraden av artilleriforsvar på østsiden av fjorden. Dette batteriet var ikke underlagt kystartilleriet. Se i Kartet