HKB 17./975 Selnes

Fra KrigsKart.no

Ble anlagt i Juni 1941 i stillingen til Btt. 585 som da ble sendt til Bergensområdet. Batteriet stod frem til Mai 1943 da det ble nedlagt. Kanonene ble flyttet til HKB 21./975 Hevnskjøl i Mai 1943, og selve fortet ble erstattet med MKB 5./506 Størdal. Bemanningen gikk til å bemanne det nye "Gossen-Nord". Se i Kartet