HKB 19./974 Nesna

Fra KrigsKart.no

Nesna var ellers oppsatt med blant annet 7,5cm feltkanon, 5cm Kwk, bombekastere, Mg, lyskastere og luftvern. Det er lite finne igjen i dag da området stort sett er anleggsområde. En Regelbau 621 mannskapsbunker er å finne på privat eiendom. Se i Kartet