HKB 19./976 Vevang

Fra KrigsKart.no

Fra juni 1941 til mai 1943 hadde kystbatteriet 4 stk. 10, 5 cm K 331 (f) som hovedskyts. I 1943 ble anlegget omvæpnet til 4 stk. 8,5 cm sovjetiske luftvernkanoner av typen M 39. Tyskerne boret løpene opp til 88 mm.r. Se i Kartet