HKB 2./480 Losvik

Fra KrigsKart.no

Batteriet ble anlagt sommeren 1942. Batteriet utgjorde 2.linjes kystartilleriforsvar av Tanafjord. Oppsatt med 4stk 10,5cm franske kanoner i feltmessige stillinger med en rekkevidde på 12.000 meter. Her var også 2 stk 20mm luftvernkanoner, mg/mitr og lyskastere. Kommando og ammunisjonsbunker i betong. Det var utlagt 20 personellminer. Batteriets styrke var på ca. 125 mann. Anlegget ble sprengt og batteriet flyttet til Austein på Hillesøy (Malangen) høsten 1944. Se i Kartet