HKB 2./971 Skjelfjord

Fra KrigsKart.no

Det ble planlangt med 4 stk. 10,5 cm K331 franske kanoner med en skuddvidde på 12000 meter. Man kan i dag finne blant annet rester av kanonstillinger som var under bygging. En av disse har ferdig støpte ammunisjonsrom, mens en annen bare er utgravd. Sokkel for kanon er ikke montert. Like ved det planlagte kystbatteriet lå det en fangeleir for hovedsakelig russiske fanger. Det finnes og rester av kaianlegg like ved. Se i Kartet