HKB 20./974 Dønnes

Fra KrigsKart.no

Kystfortet var ellers oppsatt med en fransk feltkanon, panservernkanoner, bombekastere, Mg, lyskastere og 2cm luftvern. Mye finnes igjen på kystfortet i dag. Der er noen relativt store fjellanlegg. Rester av kaianlegget vises godt og rester av en lyskater i sin stilling. På Dønnesfjellet ble det satt opp en radarstasjon. Der ligger det igjen fundamenter til brakker og rester av radarfundamentet. Se i Kartet