HKB 20./979 Aalo

Fra KrigsKart.no

Oppsatt med 4 stk 10,5cm feltkanoner som skulle dekke den vestlige flanken til Kristiansand. Etablert sommeren 1941, men flyttet til Moen i 1944 av strategiske grunner. Se i Kartet