HKB 20./979 Moen

Fra KrigsKart.no

Oppsatt med 4 stk 10,5cm K332(f) kanoner med en rekkevidde på 16 km. Batteriet ble satt opp ved Ålo i April 1941. Batteriet ble flyttet til Moen i August 1944. Kanonene stod i åpne feltmessige stillinger på elvebakken syd for Søgneveien. En av kanonene (K 1) var innebygd i en låve. Feltmessige bunkere i området til ammunisjon og delvis til forlegninger. Se i Kartet