HKB 21./976 Overåssjøen

Fra KrigsKart.no

Oppsatt med 6 stk 15,5cm K425(f) kanoner med en rekkevidde på 13 km. Batteriet ble først etablert i Oktober 1941 i Strassbourg av restene av en tysk artilleriavdeling .Batteriet var da utstyrt med 15,5cm K416 kanoner. Det var på plass i Juni 1942, men kanonene var nesten bare skrap og det ble montert nye kanoner i Oktober 1942. Se i Kartet