HKB 25./976 Gossen N

Fra KrigsKart.no

Kystartilleri fra andre verdenskrig Hovedskyts: 4 stk. 10.5 cm. K331 (f) kanoner Skuddvidde: 12 000 m Skuddtakt: 4-5 skudd/min I tillegg hadde batteriet følgende bestykning: 2 stk. 4.7 cm antitankkanoner 2 stk. 2 cm luftvernkanoner 4 stk maskingevær Batteriet sto klart i november 1943. Hovedoppgaven til dette batteriet var å beskytte den tyske flyplassen på Gossen. Se i Kartet