HKB 3./478 Kjelmøy

Fra KrigsKart.no

Kjelmøy batteriets oppdrag var å hindre sjøangrep gjennom Bøkfjorden, sikre den tyske skipstrafikk samt i samarbeid med Kiberg hindre inntregning i Varangerfjorden. Batteriet var oppsatt med 2 stk 24cm kanoner med en rekkevidde på ca 25.000 meter. 3 stk 7,5cm feltkanoner, 7 stk 20mm luftvernkanoner, 22 stk mg/mitr og 56stk flammekastere for å nevne noe. Det ble lagt ut over 700 personellminer. For å få det tunge skytset i stilling ble det bygget jernbanelinje mellom kaianlegget og kanonstillingene ytterst på øya. Se i Kartet