HKB 3./971 Stallogargo

Fra KrigsKart.no

Grunnet frykt for ett større alliert angrep mot Porsanger, ble forsvaret forsterket ved å flytte batteriet fra Rypøya hit, til Plankenes høsten 1943. Oppsatt med 4 stk 10,5cm kanoner. For å sikre overfarten over Kvalsundet ble det etablert et mobilt luftvernbatteri i området Stallogargo, Ikarnes. Batteriet bestod av 4 stk 7,5 cm luftvernkanoner. Det ble også utlagt 1459 miner. Se i Kartet