HKB 31./974 Ulvingen/Ylvingen

Fra KrigsKart.no
Mot slutten av krigen kom ytterlige 2 kanoner av samme type og disse ble satt i feltmessige stillinger. Ylvingen var ellers befestet med 1 stk. 7,5 cm kanon, 5 cm Kwk, bombekastere, maskingeværstillinger, lyskastere og 2 cm luftvern. Det ble anlagt jernbane fra kaiområdet og opp mot kystfortet for å transportere betong og annet utstyr. En fangeleir ble og bygget like ved fortet. Det er mye å finne igjen på Ylvingen i dag. Kanonstillingene er der, kommandobunker bygget delvis som en R636 med nedgang til fjellanlegg, Regelbau 621 mannskapsbunker, brakkefundamenter, fjellanlegg og mye mer.

Se i Kartet