HKB 32./979 Grimstad

Fra KrigsKart.no

Batteri Grimstad, ble oppsatt på Marivold ved Grimstad i 1941, og senere flyttet til Lillesand ved prestegården i august 1944. Fortet var oppsatt med 4 stk K332(f) kanoner. Se i Kartet