HKB 33./971 Gammelvaer

Fra KrigsKart.no

Den første planen var å etablere batteriet i Ivervær på Silda, men det anlagt her istedet i 1942, som en forsterkning av ytre kystartillerilinje. Oppsatt med 6 stk 14,5cm kanoner med en rekkevidde på 18.000 meter. 2 stk 2cm luftvernkanoner, 2 stk 5cm panservernkanoner, 7 stk mg/mitr, flammekaster og lyskaster. Den samlede styrken var på ca 150 mann. Det var også anlagt fangeleir for tyske desertører som ble nyttet som arbeidskraft. Anlegget ble sprengt høsten 1944. Se i Kartet