HKB 34./971 Hasvik

Fra KrigsKart.no

Batteriets oppgave var, i samarbeid med batteriene på Loppa og Gammelvær, å hindre fiendtlige sjøstridskrefter i å trenge inn Sørøysund og Stjernesund samt sikre skipstrafikken. Oppsatt med 6 stk 15,5 sm kanoner med en rekkevidde på 18.000 meter. 2 stk 2cm luftvernkanoner, 7,5cm feltkanon, 4 stk mg/mitr, flammekaster og lyskaster. Tilsammen var det utlagt 700 miner. Det var også etablert fangeleir i forbindelse med utbyggingen samt en signalstasjon for kontroll av skipstrafikken. Styrken var på totalt 150 mann. Batteriet var operativt 1942, men ble sprengt og batteriet flyttet til Mjelde på Andøya høsten 1944. Se i Kartet