HKB 35./971 Loppa

Fra KrigsKart.no

Oppsatt med 4 stk 15,5cm K416(f) kanoner med en rekkevidde på 17 km. Batteriet ble sendt til Nord-Norge som erstatning for batteri 543 Hammerfest, som ble sendt til Finland. Batteriet stod i Hammerfest fra September 1943 til Januar 1942 da det ble satt opp på Loppa. Evakuert til Karlsøy i Oktober 1944. Se i Kartet