HKB 36./971 Storeng 1

Fra KrigsKart.no

Oppgaven til dette batteriet var å sperre innseilingen til og hindre landgang i området Alteidet-Burfjord. Oppsatt med 4 stk 15,5cm kanoner med en rekkevidde på 12.000 meter. 2 Stk 7,5cm feltkanoner, 2 stk 3,7-og 2 stk 5cm panservernkanoner, mg/mitr, flammekastere og lyskaster. Styrken var på totalt 100 mann. Det var også utlagt litt over 1400 miner.

Se i Kartet