HKB 38./971 Rakkenes

Fra KrigsKart.no

Som et ledd i sperringen av indre del av Kvænangen bled et anlagt et batteri her på Rakkenes. Oppsatt med 4 stk 15,5cm kanoner med en rekkevidde på 12.000 meter. 2 stk 20mm luftvernkanoner, mg/mitr, flammekaster og lyskaster. Anlagt i 1941 og hadde en styrke på ca 80 mann. Anlegget ble nedlagt i september 1943, med plan om å flytte det til Vorterøy for sperring av Kågsund.

Se i Kartet