HKB 38./976 Eltevik

Fra KrigsKart.no

Oppsatt med 6 stk 15,5cm K416(f) kanoner med en rekkevidde på 17 km. Batteriet ble først opprettet i Stuttgart i Mars 1942. Kanonene ble satt opp ved Gamlemshaug nord for Ålesund i Juni 1942. I Juli samme år ble kanonene fraktet til Eltevik på Stadtlandet og var klaret i September. I dette området stod to luftvernbatterier som tilhørte marinen. Den ene stod i Ervik på Stadtlandet og var oppsatt med 4 stk 10,5cm SKC/32 kanoner sendt fra Trondheim. Tyskerne skulle sette opp et batteri på fire 15cm kanoner her, og det var forventet ferdig sommeren 1945. Det andre batteriet stod på Kvamsøy og bestod av 4 stk franske 7,5cm luftvernkanoner. Disse to batteriene var under Art. Gruppe taktiske kommando dersom det ikke var luftmål i området. Se i Kartet