HKB 38./979 Skaatøy

Fra KrigsKart.no

Festningsanlegget ble bygget av den tyske okkupasjonsmakt i perioden 1941-45, og brukte i stor grad nordmenn som arbeidskraft. I dag eies området av Staten ved Miljøverndepartementet. Anlegget har flere underjordiske huler som er intakte og kan utforskes av besøkende. Det skal ha vært ca. 200 tyske soldater stasjonert på festningen. I løpet av krigen ble det aldri avfyrt skudd mot fiendtlig mål fra festningen. Se i Kartet