HKB 4./976 Nordlandet

Fra KrigsKart.no

Kystbatteriet stod på Kvitnes ved innseilingen til Nordsundet i Kristiansund. Fra juni 1941 bestod hovedskytset av 4 stk. 10,5 cm K 331 (f) med skuddvidde 12 km. I mai 1943 ble batteriet omvæpnet med 4 stk. 88 mm kanoner med skuddvidde 13 km. Kanonene var opprinnelig sovjetiske 85 mm luftvernkanoner (8,5 cm Flak M 39 (r)), som tyskerne boret opp til 88 mm. Se i Kartet