HKB 46./973 Melbu

Fra KrigsKart.no

Området har i årene etter krigen vært brukt av det norske forsvaret. Se i Kartet