HKB 5./480 Mehavn

Fra KrigsKart.no

På Veivikneset ble det anlagt et kystbatteri med oppgave å sikre havnen, kaianleggene og skipsleden. Det var oppsatt med 4stk 14,5cm kanoner, 20mm luftvernkanoner, mg/mitr og ammunisjonslager og dekningsrom i fjellet. I forbindelse med nærforsvar ble det lagt ut over 100 personellminer. Styrken var på totalt 150 mann. Batteriet ble bygget og stod klart i 1942. Som flere andre batteri ble dette også sprengt høsten 1944. Utstyret og våpen ble flyttet til Reinøya i Troms.

Se i Kartet