HKB 62./973 Korsnes

Fra KrigsKart.no

Dette er en bombesikker kanonbunker med 2 meter tykke stålbetongvegger. Det er flere kanonstillinger, både med dreieplater for feltkanoner og stillinger for fast monterte sokkler. Se i Kartet