HKB 68./977 Zug Storøy

Fra KrigsKart.no

HKB 68./977 var det taktiske nummeret til to tropper som bemannet hvert sitt 7,5cm tårnkanonbatteri. Tropp "storøy" med 2 stk 7,5 kanoner med grensefestningen på Trøgstad og en rekkevidde på 10 km, og tropp "Kvala" samme bestykning. Begge anleggene var klare i Desember 1943. Se i Kartet