HKB 8./974 Sørfold

Fra KrigsKart.no

Det var også over 8000 miner utlagt i Røsvik. Røsvik var et viktig kystfort under 2.verdenskrig, og store styrker var plassert her. Hitler hadde en plan om at Norge skulle bli delt i to og grensen skulle gå gjennom Røsvik. Lite er dokumentert og fotografert. I Røsvik finnes mange bunkere, ruiner og andre spor fra krigen Dette har til nå vært et ubenyttet turistpotensiale. Kystfortet er lite kjent i kommunen/Salten. Røsvik skole har arbeidet med å rydde frem deler av kystfortet, samt lage en merket tursti med informasjon. Se i Kartet