HMS Hunter, Jager

Fra KrigsKart.no

Jageren HMS Hunter under kommando av L. de Villiers deltok i det første slaget om Narvik i april 1940. Sammen med de britiske jagerne Hardy, Havock, Hostile og Hotspur gjorde de et vellykket angrep mot de tyske jagerne i Narvik. To av de tyske jagerne, Anton Schmitt og Wilhelm Heidkamp ble senket og sammen med flere sivile frakteskip. Under tilbaketrekkingen møtte de flere tyske jagere og under kampene ble HMS Hardy og HMS Hunter hardt skadet. HMS Hunter kolliderte med HMS Hotspur som var ute av kontroll etter omfattende skader, og sank kort tid etter i midten av Ofotfjorden. Av besetningen på 145 mann, mistet 95 livet. De overlevende ble tatt hånd om av tyskerne etter slaget. Vraket av HMS Hunter ble funnet av det norske marinefartøyet KNM Tyr 1. mars 2008 på 305 meters dyp ca. 7,5 nautiske mil fra Narvik by. Vraket anses som krigsgrav. Georeferanse er ikke korrekt. Se i Kartet