Hakekors, Mikkelsnes

Fra KrigsKart.no

Stort hakekors synlig i terrenget. Ifølge kilder skal dette ha vært fylt med hvite skjell/sand for å markere en antatt nødflyplass her. Se i Kartet