Hammerfest fangeleir, Finnmark

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 150. Formål: Losse-lastearbeider, befestninger. Operativ: 1942-1944. Under krigen lå det en fangeleir i Hammerfest, som ble kalt Belsen lokalt. Det er i nyere tid funnet mengder av miljøgiften DDT her. En av teoriene i den forbindelse er at det ble brukt DDT til avlusing av russiske krigsfanger og tyske dessertører. Trolig er det gravd ned DDT i den fyllinga som ble fylt igjenn etter krigen. Ifølge kilder skal det ha vært underleire på Melkøya, Fuglenesdalen, Kvalfjord og Elvetun. Se i Kartet