Haugesund Fangeleir, Haugesund

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 49. Formål: ukjent. Operativ: 1942-1944. Under 2.verdenskrig overtok tyskerne skolen som fangeleir for russiske krigsfanger. Elevene gikk da en tid på Rossabø skole, på ettermiddagstid, før kaféen i Haraldsvang ble tilholdssted. Like før jul i 1944 trakk tyskerne seg ut og elever og lærere kunne igjen ta skolen i bruk. Se i Kartet