Haukreiret, Finnmark

Fra KrigsKart.no

Her var det peilestasjon med fire master. Det var også eget aggregat, verksted tilhørende Luftwaffe og 5 brakker. Se i Kartet