Hegra Festning

Fra KrigsKart.no

Hegra festning fikk en plass i historien i april/mai 1940 da 284 norske soldater og en kvinne, "Lotta fra Hegra", Anne Margrethe Strømsheim, under major Hans Reidar Holtermanns kommando tok den foreldede og nedlagte festningen i bruk og kjempet mot tyske okkupanter i 25 døgn. Hele anlegget er idag intakt med blant annet skyttergraver, tunneler, ganger, oppholdsrom og kommandotårn. Se i Kartet